Setkání s parasportovci a zástupci Národní sportovní agentury

  • Tisková zpráva
  • 7. července 2020

V úterý 30. června proběhlo v pražském hotelu Clarion pod hlavičkou Národní sportovní agentury dosud největší setkání se zástupci parasportu. V rámci celého dne věnovaného handicapovaným sportovcům nejprve proběhl dopolední seminář k předkládání koncepcí rozvoje jednotlivých druhů sportů pro zdravotně postižené sportovce, který byl určený primárně pro zástupce jednotlivých druhů handicapu a na to navazujících sportů.

Zájem o akci v prostředí parasportu byl velký a sešlo se přes 80 účastníků z řad všech handicapovaných sportovců. Dorazili sluchově postižení, intelektuálně znevýhodnění, spasticky, tělesně i zrakově postižení a nechyběli ani zástupci transplantovaných. Zájem o účast na semináři projevily i některé svazy, které doposud se sportem handicapovaných nemají žádnou zkušenost, přitom je v zahraniční jejich zapojení do parasportu obvyklé.

„Nově budou fungovat gestoři, kteří budou zaštitovat jednotlivé sporty. Sportovci se od nás dozvědí, co to pro ně bude znamenat co se týče reprezentačních smluv a jak se bude vyvíjet financování jejich sportu v dalším roce,“ říká Hana Kolínská, vrchní rada pro oblast parasportu v Národní sportovní agentuře.

V rámci odpoledního programu došlo na setkání předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky s více než 120 reprezentanty v parasportu, mezi kterými nechyběla například téměř kompletní reprezentace v parahokeji, plavec Arnošt Petráček, handbiker Patrik Jahoda, lukostřelec David Drahonínský, stolní tenista Jiří Suchánek, nebo atletky Eva Kacanu a Eva Datinská. Za reprezentaci z Deaflympijských her dorazily Lenka Matoušková s Kateřinou Janošcovou a zúčastnili také medailisté z Global Games Dita Andreová, Kateřina Husáková a Tereza Titěrová.

„Považuji za skvělé, že je zájem i o sport handicapovaných a že Národní sportovní agentura si pod sebe vzala celkově parasport. Největším problémem bylo pro mě vždycky financování, protože sport handicapovaných neměl žádnou koncepci a sami jsme si museli hradit všechny náklady,“ uvedl Arnošt Petráček, zlatý medailista z paralympiády v Rio de Janeiru 2016 v plavání.

Na setkání dorazili také reprezentanti z neparalympijských sportů jako golf, orientační závody vozíčkářů, florbalu na vozíku i spousta dalších. Zúčastnily se jak legendy sportů, tak i sportovci v nejlepším věku a samozřejmě mladé budoucí naděje.

„Oblast parasportu je jednou z priorit Národní sportovní agentury a v rámci toho připravujeme nové pojetí financování parasportu. Chceme se zástupci jednotlivých sportů navázat kontakt, abychom jednak načerpali podněty a zároveň jim naznačili, jak to vidíme. Velký prostor vidím v oblasti marketingu, protože tito sportovci si zaslouží větší propagaci,“ říká předseda NSA Milan Hnilička.

Zástupci Národní sportovní agentury považují oblast parasportu za velmi důležitou a setkání se zástupci sportu handicapovaných budou pravidelnou součástí programu NSA.

„Je to velká oblast sportu, která má rozhodně prostor ke zlepšení. Probrali jsme to, abychom se společně připravili na rok 2021 v rámci nových podmínek pro parasportovce, které chceme zohlednit i v investičních programech. Cílem je to, aby každý parasportovec měl svou střešní organizaci, kde je o něj postaráno, aby v tom byl přehled a na nikoho se nezapomínalo,“ dodal Hnilička.

HSC Havířov na tomto setkání zastoupil Roman Sajdak a trenérka Alena Sajdaková.

Setkání se zástupci parasportu

Uskutečnili jsme největší setkání se zástupci parasportu v České republice??, kterých dorazilo přes 200. Sport handicapovaných ♿ je pro nás priorita a chceme ho posunout na vyšší úroveň. Udělejte si čas na zhlédnutí souhrnu ze setkání ?

Zveřejnil(a) Národní sportovní agentura dne Pondělí 6. července 2020