Dokumenty

Stanovy HSC Moravia z. s.

Logomanuál

Pravidla boccii, 3. verze 2018

Poslání HSC Moravia z. s.


Rok 2024

Zápis ze schůze výkonného výboru, 25.6.

Harmonogram roku

Rok 2023

Zápis z členské schůze, 21.9.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 6.9.

Harmonogram roku

Zápis z výjezdního zasedání výkonného výboru, 13. – 14.1.

Rok 2022

Výroční zpráva

Účetní závěrka

Kodex sportovce, 20.6.

Ceník příspěvků pro hráče 2022-2023, 20.6.

Zápis z členské schůze, 20.6.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 3. 3.

Zápis z výjezdního zasedání výkonného výboru, 11. – 12. 2.

ROK 2021

Výroční zpráva HSC Havířov 2021

Účetní závěrka

Zpráva revizní komise

Zpráva o hospodaření spolku

Zápis z členské schůze, 24. 6.

Zápis z členské schůze, 22. 4.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 30. 9.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 3. 6.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 16. 1. a 28. 1.

ROK 2020

Výroční zpráva HSC Havířov 2020

Zpráva revizní komise

Zpráva o hospodaření spolku

Zápis ze schůze výkonného výboru, 14. 12.

Zápis z členské schůze, 24. 6.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 18. 5.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 22. 4.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 10. – 11. 1.

ROK 2019

Výroční zpráva HSC Havířov 2019

Zpráva o hospodaření spolku HSC Havířov 2019

Účetní závěrka 2019

Oficiální stanovisko HSC Havířov k situaci v boccie v České republice

Harmonogram roku

Zápis z členské schůze, 30. 11.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 3. 10.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 29. 7.

Zápis z členské schůze, 6. 6.

Zápis z výjezdního zasedání výkonného výboru, 10. – 13. 1.

ROK 2018

Výroční zpráva HSC Havířov 2018

Zpárva o hospodaření spolku

Zápis z členské schůze, 28. 6.

Schůze výkonného výboru, 3. 5.

—————————————————————

ROK 2017

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Zpráva revizní komise 2017

Zpráva o hospodaření spolku

Výroční zpráva HSC Havířov 2017

Zápis ze schůze výkonného výboru, 6. 11.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 26. 9.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 12. 7.

Zápis z členské schůze, 16. 6.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 4. 5. 

Zápis ze schůze výkonného výboru, 20. 4. 

Zápis z volební schůze, 20. 4.

Zápis ze schůze výkonného výboru, 6. – 7. 1.

Soutěžní řád boccia 2016-2017

—————————————————————

ROK 2016

Výroční zpráva 2016

Zápis z členské schůze, 8. 10.

Zápis z náhradní členské schůze, 28. 6.

Zápis z členské schůze, 26. 5.

Soutěžní řád boccia 2016

—————————————————————

ROK 2015

Zápis ze schůze výkonného výboru, 11. 5.

Zápis z členské schůze, 14. 3.

Výroční zpráva 2015

Zápis ze schůze výkonného výboru, 16. 1.

—————————————————————

ROK 2014

Výroční zpráva 2014

—————————————————————

ROK 2013

Zápis z valné hromady HSC Havířov 20. 4. 2013