Poslání HSC Moravia z. s.

 • Ze zákulisí
 • 3. července 2020

Poslání HSC Havířov:

“Jsme komunita nadšených lidí spojená bocciou. Dáváme lidem možnost znovu vyhrávat. Vyboccujeme z řady!”

Význam jednotlivých slov:

 • Původně zamýšlené slovní spojení „sportovní klub“ jsme nahradili souslovím “komunita nadšených lidí”. HSC Moravia je tvořen společenstvím, které nese výrazné prvky komunity: žijeme ve společném prostoru, vykonáváme společné aktivity a tvoříme autonomní jednotku.
 • Slovo “boccia” je ve většinové populaci stále spíše neznámé. I proto se zasazujeme o jeho skloňování. Naše komunita je s bocciou přímo spojena – spojuje nejen sportovce, nýbrž i jejich rodiny, přátele a známé. Spojuje svět těch, pro které je často jedinou možností smysluplné aktivity a širokého okolí.
 • V poslání záměrně nepoužíváme pojmy “postižení či “handicap”. Pracujeme totiž s lidmi, které charakterizuje především jejich osobnost a charakter. Zdravotní omezení je důležité, nikoli klíčové. Podtrhujeme tím myšlenku, že nezáleží na handicapu jako spíše na příležitostech pro naplněný život.
 • Ve slově “dáváme” je ukryto sdělení, že největší množství úsilí odvádíme ve svém volném čase. Ať už to znamená proplouvání v bouřích byrokracie, motivování důležitých subjektů a partnerů či nikdy nekončící shánění peněz a propagaci klubu.
 • Nemontujeme auta, ani neprodáváme kávu. Člověk je pro nás prvním místě jako cíl sám o sobě. Slovem “lidem” říkáme, že jsme komunitou lidí pro lidi. Nic víc, nic míň.
 • možnost” vnímáme ve dvou rovinách. Umožnit, aby mohlo něco vzniknout, a dát příležitost zvolit si být součástí. Proto je toto slovo neoddělitelné od celého poslání i všeho, co děláme. Vyjadřuje myšlenku tvorby společného prostoru a zapojení se do něj.
 • Hra i výhra úzce souvisí nejen se sportem. Je jedno, zda jde o šachy, cyklistiku, bocciu nebo život sám, “vyhrávat” chce každý. Narození s postižením či získané omezení po autonehodě bývá vnímáno jako celoživotní prohra. I nad tak obtížnou věcí lze však prostřednictvím boccii denně vyhrávat.
 • Boccisté vyhrávají “znovu” právě tím, že se nevzdávají. Příchod na první i stý trénink je nejen cestou k úspěchu na mezinárodním turnaji, ale i cestou k lepšímu já, vlastní hodnotě a důstojnosti nebo novým vztahům a přátelstvím. Protože jde o věci, které chceme všichni zakoušet opakovaně.
 • vyboccujeme z řady” je chytré, hravé a veselé. Tak jako náš klub. Tečka!