O nás

Handicap Sport Club Moravia je spolek, jehož vznik se datuje 28. listopadem 2012, kdy byly oficiálně zaregistrovány stanovy na ministerstvu vnitra. Klub se do června roku 2022 jmenoval Handicap Club Havířov. Historicky byl HSC Havířov přijat nejprve do Českého svazu tělesné výchovy a následně do České federace Spastic handicap (ČFSH) a nyní přijalo členství a aktivně se podílí na rozvoji České federace boccii.

Účelem spolku je sdružovat zájemce o sportovní a volnočasovou činnost osob se zdravotním postižením s cílem rozvoje, organizace, zvyšování nabídky a vytváření podmínek pro sportovní činnost osob se zdravotním postižením.Hlavním cílem spolku je podpora integrace do společnosti a zvyšování kvality života prostřednictvím pravidelného tréninkového a zápasového vytížení a s tím související aktivní trávení volného času. Hlavní aktivitou je realizace boccii – od pravidelných tréninků, přes soustředění a účast na národních a mezinárodních závodech, osvětových aktivit až po pořádání již proslulých Havířovských turnajů v boccie.

Hlavní činností spolku je:

  1. rozvoj, organizace, zvyšování nabídky a vytváření podmínek pro sportovní a volnočasovou činnost osob se zdravotním postižením na území Moravy a Slezska,
  2. spolupráce s organizacemi a sdruženími, která poskytují služby občanům se zdravotním postižením v oblasti aktivního naplnění volného času prostřednictvím sportovní činnosti,
  3. rozšiřovat povědomí o sportu osob se zdravotním postižením na úrovni obcí, krajů, právnických osob, sportovních sdružení a mezi širokou veřejností,
  4. vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel v duchu sportovního fair-play.

Působnost klubu je široká, zasahuje Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Aktuálně trénujeme v Ostravě, Olomouci a v Sedlištích (Více v sekci Tréninky). V případě zájmu o trénink boccii je možné kontaktovat příslušného trenéra, který sdělí bližší informace.

Poslání spolku: ,,Jsme komunita nadšených lidí spojená bocciou. Dáváme lidem možnost znovu vyhrávat. Vyboccujeme z řady!“

Jsme otevřeni stále novým sportovcům, především boccistům, není to ale nutnou podmínkou. Přihlásit do klubu se můžete zde.

K 8. 8. 2022 čítá členská základna HSC Moravia 72 členů.

Předsednictvo je složeno z pěti osob, které byly řádně zvoleny na členské schůzi spolku, která se konala 22. 4. 2021.

Těším se na setkání na jedné z našich pravidelných akcí.

 

Kateřina Šnajdrová

předsedkyně klubu