Závěrečná zpráva roku 2021

  • Tisková zpráva
  • 4. února 2022

HSC Havířov, z. s. v roce 2021 oslavilo 9. výročí své činnosti. První 4 měsíce roku byly pro klub spíše klidnějším obdobím, kdy vzhledem k vládním opatřením v důsledku COVID-19, nebylo možné vyvíjet běžnou činnost – trénování, účast na národních a mezinárodních turnajích, soustředění, vzdělávání a další aktivity. Tento čas jsme věnovali plánování aktivit pro rok 2021, vyúčtovávání dotací za rok 2020, personální stabilizaci klubu a pravidelnému setkávání týmu, uzavření kampaně #UKAŽKOULE!, poděkování partnerům a dárcům, distribuci nových propagačních materiálů, atd. 

V květnu nám bylo za přísných podmínek umožněno vrátit se na kurty, a my této příležitosti s radostí využívali. Celkem se naši sportovci zúčastnili 9 turnajů, z nichž 5 bylo mezinárodních a další 2 se konaly v zahraničí. Svými výsledky si stále držíme titul 2. nejúspěšnějšího klubu ČR. V roce 2021 nás pravidelně reprezentovalo 13 hráčů, a z 9 turnajů dovezli celkem 7 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových a 7 bramborových medailí. Věnovali jsme se propagaci našeho sportu na Mistrovství světa v parahokeji a půlroční přípravě kampaně ,,Vyboccuji z řady!. Zorganizovali jsme 1 mezinárodní, v řadě již 24. havířovský turnaj v boccie, a 1 vánoční klubový turnaj. Pro naše sportovce jsme připravili 2 klubová soustředění a vyslali je na 2 reprezentační soustředění. Naši trenéři odtrénovali 346 hodin. Podíleli jsme se na organizaci tradičního závodu Havířovská desítka. A do toho všeho byl rok 2021 pro bocciu úspěšný rovněž po politické stránce.

Jak náš rok vypadal konkrétně?  

  • Personální zajištění klubu

V polovině dubna došlo k online volební schůzi členů výkonného výboru a členů revizní komise. Do čela klubu byla zvolena Kateřina Šajnarová jako předsedkyně spolku, a Milan Svojanovský, Petr Kalman, Jiří Marsín a Václav Herzinger jako členové VV. Do čela revizní komise byl zvolen Matěj Ostárek, jako člen pak David Hošťálek a bývalý předseda Martin Kučera. Výkonný výbor se setkal celkem 6x a aktivně spolupracoval se zástupci revizní komise. 

Historicky poprvé byla 1. června 2021 uzavřena smlouva na hlavní pracovní poměr s Kateřinou Šajnarovou, která na půl úvazek zajišťuje organizační a manažerské práce pro klub. S administrativní prací pomáhá Jiří Marsín, koordinátorem dotací je Václav Herzinger a účetnictví má pod palcem Radka Jahnová. Do personálního týmu jsme přivítali také hráčku Barboru Skopalovou, která se od června stará o sociální sítě spolku. Celkem 5 trenérů má novou šéftrenérku, kterou se od dubna 2021 stala zkušená Alena Sajdaková. Videa z turnajů pro hráče stříhal Jiří Svojanovský, a na každém turnaji naši skupinu doprovází vedoucí výpravyexterní fyzioterapeut. Mimo jiné klub na DPP zaměstnal jednotlivce pro jednorázové práce na propagační akci v rámci Mistrovství světa v parahokeji a pro organizaci Mezinárodního 24. havířovského turnaje v boccie. 

Trénujeme 5x týdně v Ostravě v tělocvičně Duhového domu, 2x týdně v Olomouci v tělocvičně TJ Milo a 2x týdně v tělocvičně ZŠ Sedliště. V roce 2021 jsme přerušili tréninky v Havířově. Sídlo a kancelář organizačního týmu je Hlavní třída 678/118, Ostrava – Poruba, kde nám společnost Heimstaden pronajímá kancelářské prostory za symbolickou cenu.

  • Finanční zajištění klubu

Stejně jako v předchozích letech tvořily největší část rozpočtu účelově vázané dotace. Celková výše dotací pro rok 2021 byla 1 069 600 Kč. Velkou měrou se zvedly také dary, které v roce 2021 dosahovaly téměř 410 000 Kč. Příspěvky ze strany členů činily necelých 40 000 Kč. Největšími náklady spolku jsou služby (ubytování, stravování a cestovné pro hráče i asistenty, pronájmy tréninkových hal, fyzioterapie, audiovizuální služby, grafické práce, provoz klubového auta, atd.) a mzdové náklady. Uzpůsobili jsme klubové auto pro potřeby sportovců zakoupením nájezdové plošiny a kotvení pro vozíky v celkové hodnotě 87 700 Kč

  • Turnaje

Start Boccia Cup 2021: příležitost pro začínající či rekreační hráče. Prvního kola turnaje, který se konal v Praze 3. 10., se zúčastnili 3 vlci, ti získali 2 zlaté a 1 bronzovou medaili. V druhém kole v Plzni nás ve dnech 20. – 21. 11. reprezentovala Anička Jurošková se spoluhráčkou Lenkou a společně vybojovaly 3. místo.

Czech Boccia Tour 2021: mezinárodní seriál 3 závodů pro vrcholové boccisty. Odstartoval jej MMČR v Praze konané 11. – 13. 6, celkem se zúčastnilo 40 hráčů, z nichž 8 byli hráči HSC Havířov. Celkově jsme vybojovali 1 zlatou a 2 stříbrné medaile. Další kolo organizoval 22. – 24. 10. náš klub, a v řadě 24. havířovského turnaje v boccie se celkově zúčastnilo 48 sportovců. Průběh zajišťovalo 7 členů organizačního týmu, 25 rozhodčích a 12 pomocníků. Našich 10 vlků vybojovalo 1 zlatou, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile. Seriál byl završen Boccia Cupem v Plzni 2. – 5. 12. za účasti 8 havířovských boccistů s celkovým ziskem 1 zlaté, 2 stříbrných a 2 bronzových medailí.

Čtyři naši hráči se 18. – 26. 6. zúčastnili mezinárodního turnaje Boccia Tatra Cup na Slovensku s celkovým ziskem 2 stříbrných medailí. Největším úspěchem byla nominace Romana Sajdaka a jeho spoluhráčky/trenérky Aleny Sajdakové na Mistrovství Evropy SEVILLA EUROPEAN CHAMPIONSHIPS organizované mezinárodní autoritou World Boccia, konané 22. 11. – 1. 12. Na prvních příčkách se sice neumístil, ale to nemění nic na tom, že jsme na Romana patřičně hrdí.

V neposlední řadě se hráči HSC Havířov zúčastnili 2 kol národní soutěže pořádané Českou Federací Spastic Handicap. Poskrovnu obsazené Mistrovství ČR se konalo 24. – 26. 9. v Nymburku a naši hráči získali 1 zlatou a 2 bronzové medaile. Ještě méně účastníků přijelo na národní soutěž v Nymburku, která se namísto dvou dnů konala pouze 27. 11., za HSC Havířov reprezentoval a 1. místo získal Václav Herzinger. 

Posledním turnajem roku byl klubový Vánoční turnaj konaný 14. 12. v Olomouci za účasti 6 hráčů.

  • Soustředění

Vrcholem trenérské přípravy jsou soustředění. V klubu jsme začali menším soustředěním pro hráče BC3, které proběhlo v Olomouci pod vedením Milana Svojanovského. Velkého klubového soustředění, které proběhlo 23. – 25. 8. na Čeladné, se zúčastnilo 7 boccistů, jejich asistenti, trenérky a fyzioterapeut. Většinu dne jsme trávili tréninkem na hale, jedno dopoledne jsme navštívili hotelové fitko, věnovali jsme se skupinové a individuální fyzioterapii a večery završili školením pravidel. 

Naši reprezentanti se rovněž zúčastnili 2 soustředění reprezentace v Nymburku. 

  • Propagace

Rozšiřování povědomí o parasportu a obzvláště boccie jako takové je jeden ze 4 bodů hlavní činnosti HSC Havířov. V letošním roce jsme se zapojili do 2 významných sportovních událostí a 5 měsíců připravovali online propagační kampaň s názvem Vyboccuji z řady! Do všech projektů se aktivně zapojili naši hráči a členové.

Mistrovství světa v para hokeji se konalo 19. – 26. 6. v Ostravě a my byli po celou dobu konání u toho. Potkat jste nás mohli ve fanzóně v našem stánku, kde si návštěvníci mohli bocciu vyzkoušet či si s námi o sportu popovídat. 

Již několik let se aktivně zapojujeme jako dobrovolníci v rámci závodu Havířovská desítka, letošní 6. ročník se uskutečnil 17. 10. v centru Havířova. Máme zde svůj stánek s merchem, startujeme jednotlivé závody, podporujeme běžce na trati, předáváme ceny, atd. Jsme vděční, že kromě příležitosti propagovat náš sport nás také běžci obdarovávají 100 Kč ze startovného, tedy celkovou částkou 69 500 Kč, kterou společnost Heimstaden zdvojnásobila na 139 000 Kč.

Největším propagačním projektem roku 2021 byla příprava a realizace online seriálu Vyboccuji z řady!, která zabrala 5 měsíců. V pondělí 22. listopadu 2021 se tak na webu a sociálních sítích HSC Havířov objevil první teaser. Následovalo vždy za týden jedno z připravených videí a pětidílný seriál postupně odkryl všechna nejdůležitější témata. Třeba jak se boccia hraje, jak se do ní zapojit nebo co boccia hráčům dává. Cílem bylo prostřednictvím krátkých formátů tento svižný sport jednoduše představit.

  • Politika

Významné změny pro budoucnost paralympijského sportu a pro samotný sport boccia se udály ve vrcholných organizacích zastřešující para sport v ČR. Naději pro zásadní změny v para sportu snad přinesou historicky 1. demokratické volby Českého paralympijského výboru. Do čela byli zvolení zástupci, kteří se para sportu aktivně a dlouhodobě věnují a náš klub jim dlouhodobě fandil. 

Další, pro bocciu ještě zásadnější, změnou je vyhlášení gestorů jednotlivých sportů ze strany Národní sportovní agentury. Do této chvíle byla Česká federace Spastic Handicap národní autoritou pro bocciu a my, jako její členové, jsme dlouhodobě upozorňovali na nečinnost a rapidně ubývající počty boccistů. Vrcholem byla velmi nízká účast Mistrovství České republiky (35 sportovců) a Národní soutěže (10 sportovců). Jsme proto velmi potěšení, že nově zvoleným gestorem a národní autoritou pro sport boccia byla Národní sportovní agenturou zvolena Česká federace boccii z. s., kterou od začátku aktivně podporujeme a podílíme se na její činnosti. 

Za HSC Havířov, z. s.

Bc. Kateřina Šajnarová
předsedkyně